Kasseri Cheese

GRAMAJLAR

FRESH KASSERI 200 GR. FRESH KASSERI 250 GR. FRESH KASSERI 400 KG. FRESH KASSERI  500 GR. FRESH KASSERI  600 GR. FRESH KASSERI  700 GR. FRESH KASSERI  1 KG. FRESH KASSERI BLOC 2 KG. FRESH KASSERI BLOC 2,5 KG. SLICED  400 GR. SLICED  225 GR. SLICED  1500 GR. SLICED  4 KG. SLICED  1000 GR.

Product Family
Kasseri Cheese White Cheese Quark Cheese Braided Cheese String Cheese Dil Cheese Ayran Yoghurt Butter Our Other Brands